Защо да изберете G-LAB?

Медико-диагностична лаборатория G-LAB е високоспециализирано звено за медицински изследвания в областта на микробиологията, вирусологията, медицинската и растителна генетика, и клетъчната биология.

Главната цел на екипа ни е усвояването и прилагането на нови технологии и научни данни от областта на биомедицинските науки за диагностични цели.

Служителите и експертите в G-LAB са утвърдени специалисти в молекулярната диагностика на микроорганизми в клинични материали и храни, изследванията на генетични предразположения и установяването на генно модифицирани организми (ГМО). Преминали са специализации в Европейски и международни лаборатории и организации в Белгия, Великобритания, Дания, Гърция, Италия, Испания и Япония, като в лабораторията се прилагат най-съвременните подходи за диагностика.

Лабораторното оборудване в G-LAB дава възможност за прилагане на най-съвременните методи за диагностика и поддържане на високо качество на предоставяните специализирани услуги както и разширяване на прилаганите диагностични техники. Въвеждането на нови диагностични тестове е в съответствие с международните стандарти за качество.

Нашите предимства

 • Сигурност

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Прецизност

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Бързина

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Поверителност

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Нови технологии

  Empty section. Edit page to add content here.