ДИАГНОСТИЧНИ ПАНЕЛИ

  I. БРЕМЕННОСТ/ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА
  Пакети за инфекциозни заболяванияЦена с ДДС
  Микоплазми + Уреаплазми
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  37 лв
  Микоплазми + Уреаплазми (разширен пакет)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еяaкулат
  47 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  59 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми (разширен пакет)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  69 лв
  Хламидия /Chlamydia trachomatis/
  5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1 mL eякулат
  33 лв
  Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)
  32 лв
  Гонореа + Хламидия52 лв
  Стрептококи група Б (Streptococcus agalactiae) 32 лв
  Бактериална вагиноза
  (Gardnerella vaginalis +M. 32hominis, U. urealyticum)
  58 лв
  Токсоплазмоза (Toxoplasma gondii)86 лв
  Херпес симплекс Virus 1+242 лв
  Цитомегаловирус /CMV/86 лв
  Сифилис (Treponema pallidium)36 лв
  Пакети за генетични предразположения - вродени тромбофилииЦена с ДДС
  Мутация в ген за Factor V Leiden39 лв
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A39 лв
  Алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G39 лв
  Алелна специфичност на PAI - 675 4G/5G и 844 A/G125 лв
  Мутация в ген за MTHFR39 лв
  Едновременна детекция на вродени тромбофилии включваща
  основни полиморфизми и редки форми на мутации:

  Мутация в ген за Factor V Leiden G1691/1691A
  Мутация в ген за Factor VCam A1090/1091C - тип Кембридж
  Мутация в ген за Factor VHK G1090/1091G - тип Хонг Конг
  Мутация в ген за Factor Liv C1250/1250T - тип Ливърпул
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A
  Мутация в ген за MTHFR (A1298C и C677T)
  Алелна специфичност на PAI – 675 4G/5G
  158 лв
  Материал за изследване:

  Цервикален секрет
  Урина
  Влагалищен секрет
  Анален секрет
  Кръв с антикоагулант EDTA
  Капка кръв на бланка
  Амниотечна течност
  Секрет от лезии
  II. ПРЕВЕНЦИЯ НА АБОРТ
  Пакети за инфекциозни заболяванияЦена с ДДС
  Микоплазми +Уреаплазми
  (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  37 лв
  Микоплазми + Уреаплазми (разширен пакет)
  (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  47 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми
  (M. hominis, M. genitalium, Chlamidia trachomatis, U. urealyticum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  59 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми (разширен пакет)
  (M. hominis, M. genitalium, Chlamidia trachomatis, U. urealyticum, U. parvum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  69 лв
  Хламидия /Chlamydia trachomatis/
  5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1 mL eякулат
  33 лв
  Бактериална вагиноза
  (Gardnerella vaginalis +M. hominis, U. urealyticum)
  58 лв
  Токсоплазмоза (Toxoplasma gondii)86 лв
  Трихомони (Trichomonas vaginalis)
  От уретрален/цервикален/вагинален секрет, 1mL еякулат
  32 лв
  Херпес симплекс Virus 1+242 лв
  Пакети за генетични предразположения - вродени тромбофилииЦена с ДДС
  Мутация в ген за Factor V Leiden39 лв
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A39 лв
  Алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G39 лв
  Алелна специфичност на PAI - 675 4G/5G и 844 A/G125 лв
  Мутация в ген за MTHFR39 лв
  Едновременна детекция на вродени тромбофилии включваща
  основни полиморфизми и редки форми на мутации:

  Мутация в ген за Factor V Leiden G1691/1691A
  Мутация в ген за Factor VCam A1090/1091C - тип Кембридж
  Мутация в ген за Factor VHK G1090/1091G - тип Хонг Конг
  Мутация в ген за Factor Liv C1250/1250T - тип Ливърпул
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A
  Мутация в ген за MTHFR (A1298C и C677T)
  Алелна специфичност на PAI – 675 4G/5G
  158 лв
  Материали за изследване:

  Цервикален секрет
  Урина
  Влагалищен секрет
  Анален секрет
  Кръв с антикоагулант EDTA
  Капка кръв на бланка
  Амниотечна течност
  Секрет от лезии
  III. ИНФЕРТИЛИТЕТ
  Пакети за инфекциозни заболяванияЦена с ДДС
  Микоплазми +Уреаплазми
  (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  37 лв
  Микоплазми + Уреаплазми (разширен пакет)
  (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  47 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми
  (M. hominis, M. genitalium, Chlamidia trachomatis, U. urealyticum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  59 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми (разширен пакет)
  (M. hominis, M. genitalium, Chlamidia trachomatis, U. urealyticum, U. parvum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  69 лв
  Хламидия /Chlamydia trachomatis/
  5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1 mL eякулат
  33 лв
  Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)32 лв
  Гонореа + Хламидия52 лв
  Трихомони (Trichomonas vaginalis)
  От уретрален/цервикален/вагинален секрет, 1mL еякулат
  32 лв
  Херпес симплекс Virus 1+242 лв
  Цитомегаловирус /CMV/86 лв
  Материали за изследване:

  Цервикален секрет
  Урина
  Влагалищен секрет
  Анален секрет
  Кръв с антикоагулант EDTA
  Секрет от лезии
  IV. АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
  Пакети за инфекциозни заболяванияЦена с ДДС
  Микоплазми + Уреаплазми
  (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  37 лв
  Микоплазми + Уреаплазми (разширен пакет)
  (M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат

  47 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми
  (M. hominis, M. genitalium, Chlamidia trachomatis, U. urealyticum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  59 лв
  Микоплазми + Хламидия + Уреаплазми (разширен пакет)
  (M. hominis, M. genitalium, Chlamidia trachomatis, U. urealyticum, U. parvum)
  От 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат
  69 лв
  Хламидия /Chlamydia trachomatis/
  5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1 mL eякулат
  33 лв
  Токсоплазмоза (Toxoplasma gondii)86 лв
  Херпес симплекс Virus 1+242 лв
  Цитомегаловирус /CMV/86 лв
  Сифилис (Treponema pallidium)36 лв
  Пакети за генетични предразположения - вродени тромбофилииЦена с ДДС
  Мутация в ген за Factor V Leiden39 лв
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A39 лв
  Алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G39 лв
  Алелна специфичност на PAI - 675 4G/5G и 844 A/G125 лв
  Мутация в ген за MTHFR 39 лв
  Едновременна детекция на вродени тромбофилии включваща както основни полиморфизми така и редки форми на мутации:
  Мутация в ген за Factor V Leiden G1691/1691A
  Мутация в ген за Factor VCam A1090/1091C - тип Кембридж
  Мутация в ген за Factor VHK G1090/1091G - тип Хонг Конг
  Мутация в ген за Factor Liv C1250/1250T - тип Ливърпул
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A
  Мутация в ген за MTHFR (A1298C и C677T)
  Алелна специфичност на PAI – 675 4G/5G
  158 лв