ГЕНЕТИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ

  ГЕНЕТИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ
  Вродени тромбофилии и кардиоваскуларни заболяванияЦена с ДДС
  Мутация в ген за Factor V Leiden38 лв
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A38 лв
  Алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G40 лв
  Алелна специфичност на PAI - 675 4G/5G и 844 A/G125 лв
  Мутация в ген за MTHFR38 лв
  Едновременна детекция на вродени тромбофилии включваща
  основни полиморфизми и редки форми на мутации:
  Мутация в ген за Factor V Leiden G1691/1691A
  Мутация в ген за Factor VCam A1090/1091C - тип Кембридж
  Мутация в ген за Factor VHK G1090/1091G - тип Хонг Конг
  Мутация в ген за Factor Liv C1250/1250T - тип Ливърпул
  Мутация в ген за Factor II Prothrombin G20210A
  Мутация в ген за MTHFR (A1298C и C677T)
  Алелна специфичност на PAI – 675 4G/5G
  160 лв
  Едновременна детекция на трите най-често срещани алели на АроЕ ГЕНИ
  имащи отношение към липидния метаболизъм и образуването
  на плаки АроЕ2, АроЕ3 и АроЕ4
  110 лв
  Материал за изследване:
  Капка кръв на филтърна бланка
  Кръв с антикоагулант EDTA
  ДРУГИ ГЕНЕТИЧНИ ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЯ
  ДНК тест за идентификация на мутация C282Y в HFE гена отговорен за наследствена хемохроматоза.
  65 лв
  ДНК тест за идентификация на мутация H63D в HFE гена отговорен за наследствена хемохроматоза.
  65 лв
  Комбиниран ДНК тест за идентификация на 4 мутации / C282Y, H63D, S65C и E168X/ в HFE гена отговорен за наследствена хемохроматоза.
  80 лв
  ДНК тест за идентификация на полиморфизъм /1 маркер/ в лактозния ген отговорен за наследствена лактозна интолерантност.65 лв
  Комбиниран ДНК тест за идентификация на полиморфизъм в лактозния ген /2 маркера/ отговорен за наследствена лактозна интолерантност.80 лв
  Комбиниран ДНК тест за идентификация на полиморфизъм за наследствена лактозна /1 маркер/ и фруктозна /3 маркера/ интолерантност.
  110 лв
  Комбиниран ДНК тест за идентификация на двата най-важни липсващи алела
  при ААТ /Алфа антитрипсинов дефицит/ имащи отношение за запазване на белите дробове от хронични обструктивни бронхити и други смущения причинени от еластази.
  95 лв
  Материал за изследване:
  Капка кръв на филтърна бланка
  Кръв с антикоагулант EDTA
  ФАРМАКОГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  ДНК тест за идентификация на полиморфизъм при IL28B гена /SNP 12979860 C-T/ за определяне на оптимална лечебна доза при терапия с Интерферон (Interferon) и имащ отношение като маркер за дългосрочна и успешна терапия при Хепатит С.90 лв
  Материал за изследване:
  Кръв с антикоагулант EDTA
  ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  ДНК тест за идентификация на клинично значими типове на HLA-B27 гена асоциирани с ankylosing spondylitis (болест на Бехтерев).
  90 лв
  Материал за изследване:
  Кръв с антикоагулант EDTA