ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯЦена с ДДС
  Човешки папилома вирус HPV - скрининг на високо рискови типове 16,18,31,33,35,39,45,52,53,56, 58,59,66,70 – тампон в транспортна среда.59 лв
  Човешки папилома вирус HPV - генотипиране на високо рискови типове 16,18,31,33,35, 39,45,52, 56, 58,59,66 - тампон в транспортна среда.82 лв
  Човешки папилома вирус HPV - генотипиране на ниско рискови типове HPV 6/11 -
  тампон в транспортна среда.
  46 лв
  Хепатит В вирус /HBV/ 5 mL EDTA - кръв69 лв
  Хепатит С вирус /HСV/ 5 mL EDTA - кръв84 лв
  Коклюш - Bordetella pertussis от назофарингеален и гърлен секрет40 лв
  Комбиниран тест за идентификация на Bordetella pertussis и Bordetella parapertussis от клинични проби на пациенти като назофарингеален и гърлен секрет80 лв
  Лаймска болест - Borrelia burgdorferi от 10 mL сутрешна урина или 4 mL EDTA - кръв, цереброспинална течност, кожна биопсия(нефиксирана) както и от кърлеж40 лв
  Chlamydia trachomatis от клинични проби на пациенти като 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1 mL eякулат, очен секрет33 лв
  Chlamydia psittaci от клинични проби на пациенти35 лв
  Chlamydia pneumoniae от храчка или бронхо-алвеоларен лаваж35 лв
  Clostridium difficile от изпражнения и от култивирани проби на пациенти40 лв
  Комбиниран тест за идентификация на Clostridium difficile от изпражнения и култивирани проби, както и определяне на резистентност към moxifloxacin и диференциация на непатогенни, вирулентни и хипер вирулентни щамове включително риботипиране130 лв
  Coxiella burnetii – Ку-треска70 лв
  Дирофилариоза - Dirofilaria repens50 лв
  Антракс - Bacillus anthracis80 лв
  Bacillus thuringiensis80 лв
  Бруцелоза - Brucella abortus 50 лв
  Ехинококоза - Echinococcus granulosus50 лв
  Escherichia coli и веротоксигенни (stx1+stx2+eae) 70 лв
  Escherichia coli щам O157 H7 40 лв
  Campilobacter jejuni50 лв.
  Туларемия - Francisella tularensis50 лв
  Gardnerella vaginalis 35 лв
  Helicobacter pylori от 1 мл фецес, биопсии /нефиксирани/ и култивирани проби.42 лв
  Комбиниран тест за идентификация на H. Pylori и неговата резистентност към clarithromycin и fluoroquinolones от биопсии /нефиксирани/ и култивирани проби130 лв
  Легионерска болест - Legionella pneumophilia от храчка или бронхо-алвеоларен лаваж60 лв
  Туберкулоза - Mycobacterium tuberculosis комплекс от 4 mL храчка, пунктат, БАЛ;
  бронхиален и трахеален секрет; ликвор; урина
  40 лв
  Комбиниран тест за определяне на M. tuberculosis комплекс и неговата резистентност към Рифампицин (RMP) и Изониазид (INH) от директен белодробен материал на пациенти, от култивирани проби както и положителни или отрицателни намазки160 лв
  Комбиниран тест за определяне на Mycobacterium species: M. avium ssp., M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. peregrinum, M. marinum/M. ulcerans, the M. tuberculosis complex и M. xenopi
  от култивирани проби, бактериална култура развита върху твърда или течна среда
  140 лв
  Комбиниран тест за определяне на следните допълнителни видове Mycobacterium species /Additional species/: M. simiae, M. mucogenicum, M. goodii, M. celatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai/M. intermedium, M. phlei, M. haemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum, и M. shimoidei.
  от култивирани проби, бактериална култура развита върху твърда или течна среда
  140 лв
  Mycoplasma pneumonia Храчка, БАЛ; бронхиален и трахеален секрет40 лв
  Mycoplasma hominis 5 mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат32 лв
  Mycoplasma agalactiae40 лв
  Mycoplasma genitalium 5 ( 2 ) mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат32 лв
  Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)32 лв
  Бактериален менингит (Neisseria meningitidis)45 лв
  Pseudomonas aeruginosa 48 лв
  Pseudomonas fluorescens48 лв
  Pseudomonas stutzeri48 лв
  Serratia marcescens 48 лв
  Салмонелоза - Salmonella sp.40 лв
  Salmonella enteritidis40 лв
  Staphylococcus aureus40 лв
  Комбиниран тест за идентификация на Метицилин резистинтни S. aureus щамове директно от клинични проби на пациенти90 лв
  Комбиниран тест за идентификация на S. aureus и S. Epidermidis както и тяхната резистентност към метицилин, от култивирани проби90 лв
  Комбиниран тест за идентификация на следните Стафилококови бактерии: S. aureus, S. Epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. varneri, S. simulans, S. lugdunensis както и тяхната резистентност към метицилин, от култивирани проби120 лв
  Streptococus pneumoniae40 лв
  Streptococcus agalactiae32 лв
  Токсоплазмоза - Toxoplasma gondii от 4 mL EDTA - кръв, цереброспинална течност52 лв
  Трихомони - Trichomonas vaginalis, уретрален/цервикален/вагинален секрет, 1mL еякулат32 лв
  Уреаплазми - Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, 5 ( 2 ) mL първа сутрешна урина, уретрален/цервикален секрет, 1mL еякулат32 лв
  Enterobacter cloacae50 лв
  Комбиниран тест за идентификация на следните видове ентеробактерии E. faecalis, E. faecium, E. casseliflavus и E. gallinarum , както и всички възможни резистинтности на vancomycin (vanA, vanB, vanC1 and vanC2/C3) от култивирани проби90 лв
  Haemophilus influenza50 лв
  Сифилис (Treponema pallidium) 10 mL сутрешна урина, 4 mL EDTA - кръв, цереброспинална течност36 лв
  ДНК АНАЛИЗ НА ВИРУСИ
  Epstein-Barr Virus 3 mL EDTA - кръв или 1 mL EDTA - плазма, цереброспинална течност, БАЛ, храчка53 лв
  Herpes simplex Virus 1+2 от 2 mL цереброспинална течност ( ликвор ), сух стерилен тампон в стерилен флакон42 лв
  Herpes simplex Virus 1 от 2 mL цереброспинална течност ( ликвор ), сух стерилен тампон в стерилен флакон35 лв
  Herpes simplex Virus 2 от везикуларен секрет, сух стерилен тампон в стерилен флакон35 лв
  Cytomegalovirus (CMV) 10 mL урина или 4 mL EDTA - кръв, цереброспинална течност, биопсия52 лв
  BK polyomavirus от 2 mL урина, EDTA - кръв, цереброспинална течност80 лв
  Human enterovirus от 2 mL цереброспинална течност, фецес80 лв
  Human adenovirus 3 mL EDTA - кръв, цереброспинална течност, намазка, фецес, биопсия52 лв
  Rubella virus50 лв
  Морбили Measles virus60 лв
  Паротит Mumps virus60 лв
  Болест на Денга – Денга вирус / Dengue virus/62 лв
  ДНК АНАЛИЗ НА КРЪВНИ ПАРАЗИТИ
  Babesia microti55 лв
  ДНК АНАЛИЗ НА ГЪБНИ ПАРАЗИТИ
  Candida albicans от 4 mL EDTA - кръв или цереброспинална течност (при генерализирана инфекция)32 лв
  ДНК ДИАГНОСТИКА НА СЕПСИС
  Комбиниран тест за идентификация на 6 най- важни вида грам позитивни бактерии:
  S. aureus,
  S. epidermidis/capitis/caprae,
  Streptococus pneumoniae,
  Streptococus milleri group (S. anginosus, S. constellatus, S, intermedius),
  E. faecalis,
  E. faecium
  и 8 най- важни вида грам отрицателни бактерии:
  Escherichia coli/Shigella spp,
  Salmonella enteritidis/typhimurium,
  Pseudomonas aeruginosa,
  Klebsiella oxytoca,
  Klebsiella pneumoniae,
  Proteus mirabilis,
  Serratia marcescens,
  Enterobacter cloacae/aerogenes.
  директно от кръвни проби на пациенти имащи отношение към развитие на сепсис както и тяхната резистентност към methicillin и vancomycin.
  Специална методика за селективно изолиране на ДНК само от живи патогени.
  455 лв
  Комбиниран тест за идентификация на 17 вида грам позитивни бактерии:
  Streptococcus mutans/sanguis
  Streptococcus mitis/oralis
  Streptococcus pyogenes
  Streptococcus agalactiae
  Streptococcus dysagalactiae
  Streptococcus bovis
  Streptococcus pneumoniae
  Staphylococcus aureus
  Staphylococcus haemolyticus
  Staphylococcus epidermidis
  Staphylococcus hominis
  Staphylococcus warneri
  Staphylococcus simulans
  Enterococcus faecalis
  Enterococcus faecium
  Enterococcus gallinarum
  Enterococcus casseliflavus
  от кръвна култура имащи отношение към развитие на сепсис, както и тяхната резистентност към methicillin и vancomycin.
  150 лв
  Комбиниран тест за идентификация на 15 вида грам негативни бактерии:
  Escherichia coli/Shigella sp.
  Acinetobacter baumanii
  Enterobacter cloacae/Enterobacter aerogenes
  Citrobacter freundii/Citrobacter koseri
  Enterobacter intermedium
  Haemophilus influenzae
  Klebsiella oxytoca
  Klebsiella pneumoniae
  Proteus mirabilis
  Pseudomonas aeruginosa
  Salmonella Enteritidis/Salmonella Typhimurium
  Serratia marcescens
  Stenotrophomonas maltophilia
  Haemophilius parainfluenzae
  Enterobacter agglomerans
  от кръвна култура имащи отношение за развитие на сепсис.
  150 лв
  Материали за изследване:

  Цервикален секрет
  Влагалищен секрет
  Анален секрет
  Уретрален секрет
  Очен секрет
  Ушен секрет
  Урина
  Кръв с антикоагулант EDTA
  Амниотечна течност
  Секрет от лезии
  Биопсии
  Храчка
  Бронхо-алвеоларен лаваж