ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРОИЗХОД

  ГЕНЕТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРОИЗХОД
  Тест за бащинство: майка - дете - предполагаем баща
  Бащинство / майчинство изпитване в отсъствието на един от родителите
  Пренатален тест за бащинство
  Индиректен тест за бащинство с бащина баба и дядо
  Непряко майчинство тест с родителите на майка
  Следсмъртно бащинство / майчинство тест
  963 лв
  ДНК анализ по Майчина линия (2 или 3 проби): митохондриална ДНК1640 лв
  ДНК анализ по Бащина линия (2 или 3 проби): Y хромозома1640 лв
  ДНК анализ за наследствеността, осиновени деца и т.н.482 лв